Filologia polskiego języka migowego, to stacjonarne, bezpłatne studia II stopnia dostępne dla osób legitymujących się dyplomem studiów licencjackich lub magisterskich (dowolnego kierunku). Są otwarte zarówno dla słyszących, jak i G/głuchych. Znajomość polskiego języka migowego nie jest wymagana.

Szczegóły dotyczące rekrutacji są dostępne na stronie: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2024/programme/S2-FPJM/?from=field:P_FPJM.

Rejestracja w systemie IRK od 6 czerwca do 11 lipca.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych: 17-18 lipca

Ogłoszenie wyników: 22 lipca

Serdecznie zapraszamy!

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu gościł wybitnych naukowców i ekspertów podczas konferencji „Badania nad PJM i g/Głuchotą 6 – Komunikacja migowa z perspektywy empirycznej i stosowanej” („Research on PJM and d/Deafness 6 – Empirical and applied perspectives on sign language communication”), która odbyła się 15 kwietnia 2024 r. Wydarzenie to pokazało, jak cenne jest włączanie w polską dyskusję akademicką dotyczącą komunikacji wizualno-przestrzennej ekspertów spoza naszego kraju.

Wśród prelegentów znaleźli się tacy eksperci jak Christian Rathman, Adam Schembri, Johanna Mesch, Trevor Johnston, Kearsy Cormier. Ważnym punktem konferencji były również wystąpienia zespołu z Uniwersytetu Warszawskiego – Marka Śmietany, Pawła Rutkowskiego, Rafała Darasza oraz Renaty Świderskiej-Noworyty.

Spotkanie zakończyło się panelem dyskusyjnym na temat przeszłości, teraźniejszości i przyszłości badań nad językami migowymi, gdzie głos zabrali m.in. Trevor Johnston, Johanna Mesch, Christian Rathmann, Adam Schembri, Kearsy Cormier, Neil Fox oraz Monika Kozub. Moderatorką panelu była Weronika Szymańska-Gątarek.

Dziękujemy Pani Prof. Karolinie Rucie-Korytowskiej i Pani Prof. Marcie Wrześniewskiej-Pietrzak z UAM za zorganizowanie tego – jakże ważnego – spotkania w Poznaniu.

Spotkanie to stanowiło nie tylko ważny krok w rozwoju naukowym, ale również okazję do wymiany doświadczeń i inspiracji między uczestnikami z różnych kultur. Konferencje takie jak ta odgrywają kluczową rolę w rozwijaniu i pogłębianiu zrozumienia komunikacji wizualno-przestrzennej. Oby takie wydarzenia odbywały się w Polsce jak najczęściej!

Rejestracja na studia za pośrednictwem systemu https://irk.uw.edu.pl rozpoczyna się 1 marca (piątek) i potrwa do 7 marca (czwartek).
Studia są skierowane do nauczycieli pracujących z uczniami niesłyszącymi i słabosłyszącymi, którzy chcieliby rozwinąć kompetencje w zakresie posługiwania się w dydaktyce polskim językiem migowym (PJM).

Pierwsza edycja studiów podyplomowych rozpocznie się w kwietniu 2024 r. i potrwa do grudnia 2025 r., czyli przez cztery semestry. Zajęcia będą prowadzone w trybie weekendowym na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa). W każdym miesiącu (poza lipcem i sierpniem) odbędą się co najmniej dwa zjazdy, po 8 godzin akademickich (od g. 9.45 do g. 16.30) w sobotę i niedzielę. Na każdy semestr zaplanowano 10 dwudniowych zjazdów weekendowych.

Zajęcia lektoratowe są prowadzone przez głuchych lektorów – wyłącznie w PJM. Zajęcia teoretyczne – w języku polskim (z tłumaczeniem na PJM – jeśli wśród uczestników będą osoby głuche) lub w PJM (z tłumaczeniem na język polski).

Udział w studiach nie wymaga wcześniejszej znajomości PJM. Wcześniejsza znajomość PJM także nie wyklucza z możliwości ubiegania się o przyjęcie na studia (w wypadku różnić poziomów na początku studiów uczestnicy zostaną podzieleni na grupy na podstawie ich kompetencji wyjściowych).

Studia są bezpłatne dla uczestników (finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej).

Zapraszamy na studia podyplomowe!

Bezpośredni link do rejestracji:
https://irk.uw.edu.pl/…/PODYPL2…/programme/SP-PRK-PJMdN/

Kolejna odsłona konferencji „Badania nad PJM i g/Głuchotą” odbyła się 13 listopada na terenie kampusu centralnego Uniwersytetu Warszawskiego. Wszyscy zainteresowani mogli uczestniczyć w wielu fascynujących dyskusjach – choćby w niezwykle ciekawym wykładzie honorowym wygłoszonym przez Tomasza Świderskiego, założyciela i prezesa Instytutu Historii Głuchych „Surdus Historicusˮ.

Dziękujemy Rektorowi UW prof. Alojzemu Z. Nowakowi i Dziekanowi Wydziału Polonistyki prof. Zbigniewowi Greniowi za wzięcie udziału w obradach i – szerzej – za życzliwość i zainteresowanie problematyką komunikacji migowej. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy przyjechali na kampus UW. Dzięki Państwu nasza konferencja jest z edycji na edycję coraz ważniejszym wydarzeniem na naukowej mapie Polski.

Z satysfakcją odnotowujemy, że listopadowa edycja konferencji „Badania nad polskim językiem migowym i g/Głuchotą” cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Po raz kolejny frekwencja pokazuje, że naprawdę warto organizować tego typu zjazdy. Poniżej galeria zdjęć z wydarzenia.

W październiku studenci FPJM uczestniczyli w szkole letniej PJM finansowanej z programu ZIP. Po trzech weekendach zajęć w Warszawie razem z wykładowcami udali się na część wyjazdową do Berlina. Od wielu lat Pracownia Lingwistyki Migowej współpracuje z Prof. Christianem Rathmannem, głuchym lingwistą migowym, wybitnym naukowcem i wielkim przyjacielem PLM. Współpraca rozpoczęła się w 2010 r. dzięki grantowi Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit) i trwa nieprzerwanie do dziś.

W dniach 18-22 października Łukasz Krysa, jeden z lektorów FPJM i członków zespołu Zakładu Językoznawstwa Ogólnego i Migowego UW, brał udział w międzynarodowej konferencji The 4th International Conference of Sign Language Teachers – LESICO 4 w Edynburgu. Jest to najważniejsza międzynarodowa konferencja organizowana przez środowisko Głuchych dla nauczycieli/lektorów języka migowego. W tegorocznej edycji uczestniczyło ponad 100 osób z 23 różnych państw, a główny temat konferencji sformułowano następująco: „Zawód nauczyciela języka migowego” („Profession on sign language teaching”). Choć anonimowe ankiety pokazują, że lektoraty Łukasza Krysy i innych nauczycieli PJM pracujących w naszej jednostce są od lat bardzo dobrze oceniane przez studentów, bardzo cieszy nas, że stały rozwój zawodowy to jeden z priorytetów lektorów FPJM. Udział w konferencjach takich jak LESICO 4 jest niezwykle ważną okazją, by podnosić poziom kompetencji nauczycielskich i doskonalić warsztat lektorski.

Pracownia Lingwistyki Migowej serdecznie zaprasza na konferencję „Badania nad PJM i g/Głuchotą 5 – Przeszłość i przyszłość komunikacji migowej w Polsce”.

Konferencja odbędzie się 13 listopada na terenie kampusu centralnego Uniwersytetu Warszawskiego.

Wstęp wolny, osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie chęci udziału na adres plm@uw.edu.pl (z imieniem, nazwiskiem i afiliacją).

26-27 października 2023 r. odbył się Kongres Efektywnej Komunikacji zorganizowany przez Fundację Prostego Języka. O PJM, a także m.in. o adaptacjach tekstowych ułatwiających osobom głuchym rozumienie polszczyzny mówiła dr Sylwia Łozińska z PLM, która została zaproszona do udziału w dyskusji zatytułowanej „Sukcesy i wyzwania dostępności informacyjno-komunikacyjnej w Polsce”.

Program wydarzenia: https://www.kongresefektywnejkomunikacji.pl/program…/
Organizator wydarzenia: Fundacja Języka Polskiego

21 października 2023 r. w Łodzi zorganizowana została Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Między światami – w stronę efektywnej edukacji niesłyszących i słabosłyszących”. Wśród zaproszonych prelegentów byli prof. Paweł Rutkowski („Polski język migowy jako narzędzie dydaktyczne: adaptacje podręczników i lektur szkolnych”), Małgorzata Talipska („Efektywna edukacja niesłyszących i słabosłyszących na poziomie akademickim”), a także współpracująca z PLM dr Justyna Kotowicz (dwa wystąpienia: „Behawioralne i neuronalne podłoże procesu czytania u osób głuchych posługujących się językiem migowym” i „Kompetencje w języku migowym i umiejętność czytania u uczniów głuchych”).

Tego samego dnia w ramach odbywającego się w Warszawie zjazdu zatytułowanego „Akademickie forum dydaktyki języków obcych: dobre praktyki i skuteczne rozwiązania” wystąpili prof. Paweł Rutkowski (tytuł wystąpienia: „Czy można migać z akcentem? O polskim języku migowym jako L2”) i Marek Śmietana („Pierwsza lekcja polskiego języka migowego”).