Rejestracja na studia za pośrednictwem systemu https://irk.uw.edu.pl rozpoczyna się 1 marca (piątek) i potrwa do 7 marca (czwartek).
Studia są skierowane do nauczycieli pracujących z uczniami niesłyszącymi i słabosłyszącymi, którzy chcieliby rozwinąć kompetencje w zakresie posługiwania się w dydaktyce polskim językiem migowym (PJM).

Pierwsza edycja studiów podyplomowych rozpocznie się w kwietniu 2024 r. i potrwa do grudnia 2025 r., czyli przez cztery semestry. Zajęcia będą prowadzone w trybie weekendowym na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa). W każdym miesiącu (poza lipcem i sierpniem) odbędą się co najmniej dwa zjazdy, po 8 godzin akademickich (od g. 9.45 do g. 16.30) w sobotę i niedzielę. Na każdy semestr zaplanowano 10 dwudniowych zjazdów weekendowych.

Zajęcia lektoratowe są prowadzone przez głuchych lektorów – wyłącznie w PJM. Zajęcia teoretyczne – w języku polskim (z tłumaczeniem na PJM – jeśli wśród uczestników będą osoby głuche) lub w PJM (z tłumaczeniem na język polski).

Udział w studiach nie wymaga wcześniejszej znajomości PJM. Wcześniejsza znajomość PJM także nie wyklucza z możliwości ubiegania się o przyjęcie na studia (w wypadku różnić poziomów na początku studiów uczestnicy zostaną podzieleni na grupy na podstawie ich kompetencji wyjściowych).

Studia są bezpłatne dla uczestników (finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej).

Zapraszamy na studia podyplomowe!

Bezpośredni link do rejestracji:
https://irk.uw.edu.pl/…/PODYPL2…/programme/SP-PRK-PJMdN/