Pracownia Lingwistyki Migowej została wyodrębniona w strukturze organizacyjnej Wydziału Polonistyki UW 1 czerwca 2010 r. Celem Pracowni jest stworzenie kompleksowego opisu gramatycznego polskiego języka migowego (PJM), a także prowadzenie badań nad komunikacją wizualno-przestrzenną z perspektywy językoznawstwa ogólnego i porównawczego. Działania Pracowni obejmują m.in. tworzenie i analizę językoznawczą wizualnego korpusu PJM, prace edytorskie (przygotowanie prac naukowych poświęconych różnym aspektom komunikacji wizualno-przestrzennej, a także wydawnictw o charakterze edukacyjnym) i organizację konferencji naukowych, w tym międzynarodowych. Działalność Pracowni nie byłaby możliwa, gdyby nie wcześniejsze, pionierskie badania prowadzone przez prof. Marka Świdzińskiego, który jako pierwszy skierował uwagę polskich językoznawców na zagadnienia związane z komunikacją Głuchych.

Skip to content