Pracownia Lingwistyki Migowej
Wydział Polonistyki
Uniwersytet Warszawski
ul. Oboźna 7 lok. 41
00-332 Warszawa
Polska

Email: plm@uw.edu.pl

Głusi mogą przesyłać wiadomości jako filmiki zamigane w PJM.

    Skip to content