Studenci filologii polskiego języka migowego mieli dziś okazję poznać prof. Christiana Rathmanna z Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie, jednego z najwybitniejszych badaczy komunikacji migowej na świecie. Przebywa on w Warszawie i prowadzi badania wspólnie z zespołem PLM dzięki przyznanemu przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej Polskiemu Honorowemu Stypendium Naukowemu im. Aleksandra von Humboldta.

Dzisiejszy wykład zatytułowany był „Use of Communication Strategies between Deaf Interlocutors from two Different Countries”.