Z olbrzymią radością informujemy, że komisja, przed którą odbywała się dziś publiczna obrona doktoratu Anny Kuder, jednogłośnie zagłosowała za
przyznaniem naszej koleżance stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Co więcej, jednogłośnie
przyjęto też wniosek o wyróżnienie rozprawy. Serdecznie gratulujemy tego
sukcesu!