Dr Paweł Rutkowski z PLM był 6 XII gościem zorganizowanej w austriackim Grazu przez Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (European Centre for Modern Languages – ECML) sesji naukowej „Protecting and promoting sign languages in Europe”. Jedna z najciekawszych informacji przedstawionych w trakcie spotkania dotyczy planu opublikowania w 2020 r. nowej wersji publikacji zatytułowanej „CEFR Companion Volume”, która jest uzupełnieniem Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Wersja ta będzie neutralna, o ile chodzi o modalność – tak, aby nie wykluczać języków migowych (a zatem zamiast terminów takich jak „słuchanie” będzie używać np. określenia „odbieranie”). Dokument będzie dostępny w wersji migowej (w International Sign).