Miło nam poinformować, że Rada Naukowa Dyscypliny Językoznawstwo UW podjęła dziś uchwałę nadającą doktorowi Pawłowi Rutkowskiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo. Z dorobkiem naukowym kierownika PLM można zapoznać się np. tutaj.