2 grudnia w Toruniu odbyła się sesja popularnonaukowa pt. „Nieoczywisty ojczysty 2” organizowana przez Toruński oddział Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oraz Koło Młodych Językoznawców „Elipsa” z okazji Międzynarodowego Roku Języków Rdzennych.
Celem spotkań z tego cyklu było zwrócenie uwagi na to, że Polska była i jest krajem wielokulturowym i wielojęzycznym.

Wśród prelegentów sesji znalazła się Joanna Filipczak z PLM, która wygłosiła referat dotyczący polskiego języka migowego.