Adaptacje materiałów szkolnych

Od roku 2014 na zlecenie i ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej zespół PLM przygotowuje adaptacje podręczników szkolnych i innych materiałów edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących i słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją).

Dotychczas zostały przygotowane podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej oraz podręczniki do biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego, matematyki i języka polskiego dla pozostałych klas szkoły podstawowej.

Zestaw materiałów oferowanych uczniom składa się z zaadaptowanych pod względem językowym i graficznym książek, zeszytów piktogramów systemu PCS (Picture Communication Symbols) lub tablic ze znakami graficznymi systemu PCS, zeszytów kart pracy, multimedialnych wersji podręczników zawierających nagrania w PJM. Opracowane zostały także poradniki dla nauczycieli – książki ze wskazówkami metodycznymi oraz dokładnym opisem dokonanych modyfikacji.

Szczegółowe informacje na temat zaadaptowanych tytułów można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej lub Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Wykaz adaptacji (z możliwością bezpłatnego pobrania części materiałów) dostępny jest także w zakładce  publikacje.

Skip to content