styczeń 2012 r. - nowy projekt "Ikoniczność w gramatyce i leksyce PJM"

Dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum Nauki rozpoczęliśmy nowy, szeroko zakrojony projekt badawczy "Ikoniczność w gramatyce i leksyce PJM"

Projekt będzie realizowany w latach 2012-2014. Jego rezultatem będzie pierwszy w Polsce słownik języka migowego przygotowany zgodnie z zasadami i standardami leksykograficznymi oraz pierwsza gramatyka opisowa PJM. Badania prowadzone są we współpracy z czterema zespołami lingwistyki migowej m.in. z Mediolanu, Hamburga, Barcelony i Londynu uczestniczącymi w ogólnoeuropejskiej akcji COST IS 1006 „Unraveling the grammars of European sign languages: pathways to full citizenship of deaf signers and to the protection of their linguistic heritage”.

Słowa kluczowe: