Zgłoszenie do badań korpusowych

Zgłoszenie udziału w badaniach nad korpusem Polskiego Języka Migowego.

Twoje dane kontaktowe
Informacje o Tobie
Głuchy/Głuchasłabosłyszący/słabosłyszącasłyszący/słysząca
ojciec
matka
brakmasowaintegracyjnadla niesłyszących
szkoła podstawowa
gimnazjum
liceum/szkoła zawodowa/technikum