18 października 2012 r. - dr Paweł Rutkowski laureatem konkursu INTER

Z przyjemnością informujemy, że kierownik Pracowni Lingwistyki Migowej - dr Paweł Rutkowski został laureatem organizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej konkursu INTER. Otrzymane subsydium pozwoli na zrealizowanie interdyscyplinarnego projektu badawczego dotyczącego neurobiologicznych podstaw migowych predykatów klasyfikatorowych.

Słowa kluczowe: