5 sierpnia 2012 r. - badania nad dwujęzycznością CODA: poszukujemy chętnych!

Pracownia Lingwistyki Migowej rozpoczęła współpracę z Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (LangUsta) w ramach projektu naukowego dotyczącego słyszących dzieci głuchych rodziców (CODA - ang. Children of Deaf Adults).

W związku z tym poszukujemy osób słyszących, które nauczyły się migać od swoich głuchych rodziców i chciałyby wziąć udział w ok. 3-godzinnym badaniu (dokładne terminy będą ustalane indywidualnie). Państwa czas poświęcony na udział w naszym badaniu przyczyni się do poszerzenia wiedzy na temat dwujęzyczności CODA. Oferujemy także gratyfikację pieniężną (szczegółowych informacji udzielamy drogą mailową).

Projekt ten ma na celu zbadanie, jak używanie języka migowego wpływa na umysł osoby słyszącej. Nasze badanie ma szansę pokazać, jak niezwykła jest dwujęzyczność obejmująca język migowy i język polski. Planujemy prześledzić, w jaki sposób znajomość PJM może wpływać na procesy poznawcze "kodaków".
Nasze badania służą wyłącznie do analiz psychologicznych i psycholingwistycznych i są objęte pełną dyskrecją. Udział jest całkowicie dobrowolny i anonimowy. Badania mają charakter zadań do wykonania na komputerze i przeprowadzane są w Warszawie.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w badaniach proszone są o kontakt mailowy na adres plm@uw.edu.pl

Słowa kluczowe: