COST

Projekt "Unraveling the grammars of European sign languages: pathways to full citizenship of deaf signers and to the protection of their linguistic heritage" w ramach finansowanego przez Komisję Europejską programu COST - European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research (akcja IS1006).

Celem projektu jest wypracowanie wzorców opisu gramatyk europejskich języków migowych, dzięki którym w przyszłości możliwe będą badania porównawcze gramatyk wizualno-przestrzennych. Rezultatem prac ma być także wymiana doświadczeń dotyczących metod elicytacji tekstów migowych. W projekcie - oprócz PLM - uczestniczą zespoły lingwistyki migowej m.in. z Mediolanu, Hamburga, Barcelony, Amsterdamu, Getyngi i Londynu

Słowa kluczowe: